Категории

Соларни фотоволтаични панели

Богата гама соларни панели на утвърдени производители ви очаква в този раздел на фирмения ни уебсайт. Чрез най-добрите им разработки, тук са представени водещи компании като: Canadian Solar, Longi Solar, SpolarPV, Risen и др. Удобният интерфейс на сайта ни ви позволява да селектирате продуктите по няколко показателя: марка, цена или модел. Изборът ви обхваща различни типове модули: монокристал, поликристал и Half Cut технологии.

Колко важна е ефективността на панелите?

На световния пазар се предлага невероятно разнообразие от соларни панели с различни цени. Цената на такъв продукт определено не е без значение, но когато се изгражда фотоволтаична система, по-важният фактор е ефективността на панела. Ефективността по правило се разглежда като коефициент на полезно действие (КПД). КПД на модулите е в пряка зависимост от определени фактори.

Широко разпространено е мнението, че само материалът, използван за производството, влияе върху крайната цена на соларни панели, както и на ефективността на системата, но това не е съвсем вярно. Има няколко технологични нюанса, на които трябва да обърнем специално внимание.

Коефициентът на полезно действие на панелите не е единствен, но той все пак е ключов параметър. Той показва какъв процент слънчева светлина панелът може да преобразува в електричество. Ефективността на един соларен панел се измерва в лабораторни условия по следните параметри:

  • Количеството слънчева енергия - 1000 W;
  • Температура - 25 градуса;
  • Работна площ на модула - 1 м2;
  • Ъгъл на наклон на панела - 30 градуса.

Ако производителят е посочил ефективност от 17%, това означава, че при горните условия от 1000 W модулът демонстрира изходна мощност от 170 W на m2. Като цяло, еталонът за силициеви клетки е 20% ефективност. Някои производители са успели да увеличат тази цифра чрез технологични решения, но средната ефективност е 16-18%. Поликристалните модули показват 14-16% ефективност, докато монокристалните достигат до 17-20%.

Влиянието на КПД върху ефективността на самия соларен панел е очевидно дори от неговата цена. Колкото повече слънчева енергия може да преобразува един модул, толкова по-висока е изходната му мощност. Очевидно е също, че е невъзможно в процес на работа да се постигнат стойностите, постигани в лабораторни условия. Поради тази причина действителната ефективност често се различава от декларираната.

Съединение и размер на пластините на соларните пана

Панелите за фотоволтаични системи се състоят от множество силициеви пластини - 36, 60, 72, 96, въпреки че са възможни и други количества. Ефективността на всички фотоволтаични панели зависи пряко от размера и технологията на свързване на тези пластини. Така например, монокристалните модули, разделени на 60 клетки, дават до 19% ефективност, докато панелите, разделени на шиндли (прави хоризонтални линии) показват от 17% до 19% ефективност.

Модул със 120 клетки, в който размерът на клетката е намален наполовина (Half Cut), ви позволява да увеличите производителността с до 20%. Най-новите 60 или 96 клетъчни IBC фотоволтаични панели са с най-високи цени, но те осигуряват до 22% ефективност, което е рекорд към момента.

При оценка на съединенията, на първо място се взема предвид количеството на шините или IBM на модула. Шините, това са вертикални линии, преминаващи през целия периметър на големите и малки соларни панели. През тях се предава генерираното електричество. Колкото повече са шините, толкова по-малко са загубите при трансмисията. Най-ефективни в момента са панелите IBM 5 с 5 хоризонтални шини.

Мощност на квадратен метър

Размерът на модула е алтернативен метод за оценка на неговата ефективност. Това става чрез измерване на производствения капацитет на m2 или на един модул (по стандартът 1,6 m2). В този случай купувачът получава не абстрактни проценти, а конкретно количество генерирана енергия.

Мощността и ефективността са взаимосвързани величини и се изпитват при едни и същи лабораторни условия. Следователно, за да се изчисли мощността на фотоволтаичен панел, е достатъчно площта да се умножи по ефективността и по 1000 W (слънчева радиация по време на тестване). Например 1,6*20%*1000 = 320W.

Въпреки това, производителите постигат повече мощност при по-ниска ефективност чрез оптимизиране на връзките и намаляване на загубите на енергия при предаване от фотомодула директно към разпределителната кутия. Следователно панелите с еднаква ефективност могат да произвеждат различни количества енергия на изхода.

Материал и качество

Посочените по-горе фактори на ефективност на фото-модулите са пряко свързани с технологията на производство. Има обаче два важни параметъра, които зависят изцяло от производителя – това са материалите и цялостното качество. Материалът, който се използва е тип монокристал или поликристал.Тъй като степента на пречистване и КПД на тези материали е различна, различна е и ефективността на панелите от двата вида.

Общото качество на изработка включва цялост на материала, чистота, технологично свързване на фото-елементите и прозрачност на защитната структура. Вече обсъдихме влиянието на моно и поликристалните клетки върху КПД на произволен слънчев панел, без значение от неговата цена, затова нека обърнем внимание и на общото качество на тяхното изграждане.

Съществуват 4 класа на качество при съвременните слънчеви панели. Това са:

Grid A - безупречно качество на изработка и материали. По правило това са монокристални пана от водещи производители. Цената им е реципрочна на качеството, тоест висока, но панелите от такъв клас се изплащат поради високата им ефективност и дългия експлоатационен живот.

Grid B – от този клас можете да намерите фотоволтаичен панел с по-ниска цена. В този случай се допуска лека промяна в цвета на PV модула или леки повреди по корпуса, които не влияят на цялостната му работа - драскотини, ожулвания и т.н.

Grid C – слънчев панел от този клас ще има нарушения в структурата на фотоелемента или повреда на вторичните компоненти на панела, които са некритични за неговата работа. Това включва и панелите, направени от отпадъчни продукти на основните модули - фрагменти и малки пластини, споени заедно.

Grid D – това определено не са най-добрите фотоволтаични панели. За този клас е характерно ниско общо качество на изработка, евтини материали и в резултат на това бърза деградация на модула с ниска ефективност. Клас D е характерен за продукти с неизвестен произход, които често дори нямат технически характеристики.

Съответно слънчеви панели с най-висока цена и ефективност се произвеждат от монокристален силиций от топ компании с дългогодишен опит в изследванията в областта на слънчевата енергия. Големите компании често разработват нови технологични решения за връзки, цялостен дизайн и пренос на мощност, като по този начин подобряват качеството и производителността на своите продукти.

Защо ефективността на PV панелите има значение?

Ефективността е важна преди всичко при ограничена площ за инсталиране на модула, тъй като високата ефективност позволява да се получи необходимата изходна мощност с малък брой соларни панели за къща. В допълнение, високата ефективност показва използването на висококачествени материали и нови технологични решения. Това от своя страна увеличава експлоатационния период и намалява степента на деградация на модула.

Преди да посетите нашия магазин за соларни панели, трябва да вземете предвид всички тези фактори заедно, както и вашия бюджет и очаквания от домашната слънчева електроцентрала. Така че, ако целта е да заработвате пари от зелена тарифа, тогава може да е по-изгодно да закупите пана с по-ниска ефективност. Но ако имате нужда от издръжлива и надеждна соларна система, трябва да обърнете внимание на качествените PV модули, представени в нашия каталог.

Моно или поликристал – каква е разликата?

Когато говорим за качествени соларни панели, е невъзможно да посочим превъзходство на една от двете технологии. И двете имат своите предимства, както и някои неизбежни недостатъци. Силициевите кристали се явяват основен компонент в структурата на панелите. В случая с моно-модулите, става въпрос за цял интегрален кристал.

Цветът на монокристалните слънчеви панели за къща е черен, повърхността им е гладка, а формата е със заоблени ъгли. Полимоделите се основават на 6 дузини различни силициеви кристали, образуващи единна структура. Те се различават по тъмно синия оттенък и форма с прави ъгли. Текстурата им е хетерогенна, "груба". Но дали само според външния вид потребителите правят избор в полза на едно или друго решение?

При монокристалната технология се забелязва по-висока цена на фотоволтаични панели. Този факт си има логично обяснение – по-дългият им експлоатационен живот. Както показва практиката, монокристалните модули могат да служат на собственика си повече от 50 години. Производителите обаче рядко посочват този показател в официални документи, изравнявайки експлоатационните възможности на моно- и поликристалите.Обикновено като период на тяхната гарантирана работа се посочва 25 години.