Категории

Ограничители за експорт на енергия

За отчитане на количеството консумирана и предадена енергия е необходим специален измервателен уред за "зелена" тарифа. Обикновено се инсталира на входа на къщата и ви позволява да контролирате желаните показатели с висока точност. Тук е представена специалната ни гама монофазни и трифазни ограничители за експорт на енергия Afore Smart Meter с мощност 10, 50 и 130kW.

Особености при избора на Smart Meter

Преди да изберете и закупите ограничител за експорт на енергия, трябва да сте наясно каква соларна система ще изграждате и колко електроенергия тя ще генерира. Съществуват няколко вида измервателни уреди, така че преди да закупите, не забравяйте да се консултирате със специалист и да получите препоръки от вашия ВЕИ оператор на база характеристиките на създадената PV инсталация.

Желателно е всички елементи на системата и особено по-прецизната апаратура, да се изберат от фирмата, която ще изгражда системата. Специализираните фирми имат в екипа си доказани специалисти, способни да отчетат всеки аспект от работата на инсталацията, въз основа на което да подберат правилно подходящото измервателно оборудване.

Принцип на работа на ограничителите на подаваното в мрежата електричество

Смарт метърът представлява тип двупосочен електромер, който дава отчет за предадената и получена от мрежата електроенергия. Устройството също така има капацитета да изчислява пълната, реактивната и активна мощност, както и разликата между възвръщаемост и консумация на електроенергия. Именно въз основа на тези показатели се начислява парично обезщетение по "зелената" тарифа.

Можете да свържете измервателния уред както към мрежата, така и към хибриден инвертор (автономният не предполага прехвърляне на електроенергия към обществената мрежа). Препоръчително е да закупите измервателен уред за зелена тарифа, ако оборудвате слънчева електроцентрала във вашия имот и планирате да я използвате не само за захранване на наличните електрически уреди, но и за продажба на излишъка на местни разпределителна мрежа.

Висококачественият ограничител ви позволява да отчетете с точност пренесената в двете посоки електрическа енергия. Той също така отчита количеството електричество, което домакинството ви консумира, когато системата не работи или работи с недостатъчна мощност, за да отговори на нуждите на съществуващото потребление.